• Iškirpti, kopijuoti, įklijuoti, ir kitos bendros komandos

  CMD + X Iškirpti: Pašalinti pasirinktą elementą ir nukopijuoti jį į iškarpinę.
  CMD + C Kopijuoti pažymėtą elementą į iškarpinę. Tai taip pat veikia Finder programoje.
  CMD + V Įklijuoti iškarpinės turinį į dabartinį dokumentą arba programą. Tai taip pat veikia Finder programoje.
  CMD + Z Atšaukti ankstesnę komandą.
  CMD + A Pasirinkti visus objektus aktyviame lange.
  CMD + F Ieškoti: Atidaryti paieškos langą arba surasti elementus dokumente.
  CMD + G Ieškoti toliau: rasti sekantį elementą pagal paieškos užklausą. Norėdami rasti ankstesnį elementą pagal paieškos užklausą spauskite CMD + Alt + G
  CMD + H Slėpti aktyvios programos langus. Norėdami paslėpti visus kitus programų langus išskyrus aktyvios programos, spauskite CMD + Alt + H.
  CMD + M Sumažinti aktyvios programos langą į programų juostą. Norėdami sumažinti visų programų langus, spauskite CMD + Alt + M.
  CMD + N Naujas: Atidaryti naują dokumentą ar naują programos langą.
  CMD + O Atidaryti pasirinktą elementą, arba atidaryti bylos atidarymo pasirinkimo langą.
  CMD + P Spausdinti esamą dokumentą.
  CMD + S Išsaugoti dabartinį dokumentą.
  CMD + W Uždaryti aktyvų langą. Norėdami uždaryti visus aktyvius langus, spauskite CMD + Alt + W.
  CMD + Q Uždaryti programą.
  CMD + Alt + Esc Uždaryti priverstinai: Priverstinai uždaryti pasirinktą programą.
  CMD + Spacebar Paieška (Spotlight): Rodyti arba slėpti paieškos langą.
  Spacebar Greitoji peržiūra: Greitoji pasirinkto elemento peržiūra.
  CMD + Tab Perjungti programas: Perjungti į kitą neseniai naudotą aktyvią programą.
  CMD + Shift + Tilde (~) Perjungti programos langus: Perjungti į kitą neseniai naudot1 aktyvios programos langą.
  CMD + Shift 3 Ekrano nuotrauka: Išsaugoti ekrano nuotrauką.
  CMD + Comma (,) Nustatymai: Atidaryti aktyvios programos nustatymų langą.

  Miego režimas, atsijungti ir išjungimo komandos

  Power button (Įjungimo mygtukas) Trumpas paspaudimas įjungs arba sugrąžins Jūsų kompiuterį iš miego režimo.
  Palaikius nuspaustą 1,5 sekundės atidaromas miego režimo, perkrovimo, išjungimo pasirinkimo langas.
  Palaikius nuspaustą 5 sekundes kompiuteris priverstinai išjungiamas.
  CMD + Ctrl + Power button (Įjungimo mygtukas) Priverstinis kompiuterio perkrovimas.
  CMD + Alt + Power button (Įjungimo mygtukas) Aktyvinamas kompiuterio miego režimas.
  Shift + Ctrl + Power button (Įjungimo mygtukas) Kompiuterio ekrano(ų) išjungimas.
  CMD + Ctrl + Power button (Įjungimo mygtukas) Uždaromos visos aktyvios programos ir perkraunamas kompiuteris.
  CMD + Alt + Ctrl + Power button (Įjungimo mygtukas) Uždaromos visos aktyvios programos ir išjungiamas kompiuteris.
  CMD + Shift + Q Atsijungiama nuo vartotojo paskyros. Paprašoma patvirtinti šį veiksmą.
  CMD + Shift + Alt +Q Atsijungiama nuo vartotojo paskyros. Neprašoma patvirtinti šį veiksmą.

  Dokumento valdymo komandos

  CMD + B Įjungiamas/išjungiamas pažymėto teksto pastorinimas.
  CMD + I Įjungiamas/išjungiamas pažymėto teksto pasvirimas.
  CMD + U Įjungiamas/išjungiamas pažymėto teksto pabraukimas.
  CMD + T Rodyti/slėpti šrifto pasirinkimo langą.
  CMD + D Dokumento atidarymo ar išsaugojimo dialogo lange pažymi darbalaukio aplanką.
  CMD + Ctrl + D Rodyti/slėpti pasirinkto žodžio paaiškinimą žodyne.
  Command + Shift + Colon (:) Parodyti rašybos ir gramatikos taisymo langą.
  Command + Semicolon (;) Ieškoti neteisingai parašytų žodžių dokumente.
  Alt + Backspace Ištrinti visą žodį nuo žymeklio į kairę pusę.
  Ctrl + H Ištrinti vieną simbolį nuo žymeklio į kairę pusę. Tą pačią funkcija atlieka Backspace mygtukas.
  Ctrl + D Ištrinti vieną simbolį nuo žymeklio į dešinę pusę. Tą pačią funkcija atlieka Fn + Backspace.
  Fn + Backspace Ištrinti vieną simbolį nuo žymeklio į dešinę pusę. Tą pačią funkcija atlieka Ctrl + D.
  Ctrl + K Ištrinti tekstą nuo žymeklio iki eilutės galo.
  Fn + Rodyklė į viršų Puslapis aukštyn: Slinkite aukštyn vieną puslapį.
  Fn + Rodyklė į apačią Puslapis žemyn: Slinkite žemyn vieną puslapį.
  Fn + Rodyklė į kairę Dokumento pradžia: Pereiti į dokumento pradžią.
  Fn + Rodyklė į dešinę Dokumento pabaiga: Pereiti į dokumento pabaigą.
  CMD + Rodyklė į viršų Perkelti žymeklį į dokumento pradžią.
  CMD + Rodyklė į apačią Perkelti žymeklį į dokumento pabaigą.
  CMD + Rodyklė į kairę Perkelti žymeklį į eilutės pradžią.
  CMD + Rodyklė į dešinę Perkelti žymeklį į eilutės pabaigą.
  Alt + Rodyklė į kairę Perkelti žymeklį į praėjusių žodžio pradžią.
  Alt + Rodyklė į dešinę Perkelti žymeklį į kito žodžio pabaigą.
  CMD + Shift + Rodyklė į viršų Pažymėti tekstą nuo žymeklio iki dokumento pradžios.
  CMD + Shift + Rodyklė į apačią Pažymėti tekstą nuo žymeklio iki dokumento pabaigos.
  CMD + Shift + Rodyklė į kairę Pažymėti tekstą nuo žymeklio iki eilutės pradžios.
  CMD + Shift + Rodyklė į dešinę Pažymėti tekstą nuo žymeklio iki eilutės pabaigos.

  Shift + Rodyklė į kairę Išplėsti teksto pažymėjimą per vieną i teksto pažymėjimą per vieną simbolį nuo žymeklio į dešinę.simbolį nuo žymeklio į kairę.

  Shift + Rodyklė į dešinę Išplėst
  Shift + Alt + Rodyklė į viršų Išplėsti teksto pažymėjimą iki pastraipos pradžios. Paspaudus dar kartą pažymės tekstą iki ankstesnės pastraipos pradžios.
  Shift + Alt + Rodyklė į apačią Išplėsti teksto pažymėjimą iki pastraipos pabaigos. Paspaudus dar kartą pažymės tekstą iki ankstesnės pastraipos pabaigos.
  Shift + Alt + Rodyklė į kairę Išplėsti teksto pažymėjimą iki žodžio pradžios. Paspaudus dar kartą pažymės tekstą iki ankstesnio žodžio pradžios.
  Shift + Alt + Rodyklė į dešinę Išplėsti teksto pažymėjimą iki žodžio pabaigos. Paspaudus dar kartą pažymės tekstą iki ankstesnio žodžio pabaigos.
  Ctrl + A Perkelti žymeklį į eilutės arba pastraipos pradžią.
  Ctrl + E Perkelia žymeklį į eilutės arba pastraipos pabaigą.
  Ctrl + F Perkalia žymeklį per vieną simbolį į priekį.
  Ctrl + B Perkalia žymeklį per vieną simbolį į atgal.
  Ctrl + L Perkelti žymeklį į centrą.
  Ctrl + P Perkelti žymeklį viena eilute aukštyn.
  Ctrl + N Perkelti žymeklį viena eilute žemyn.
  Ctrl + O Įterpti naują eilutę už žymeklio.
  Ctrl + T Sukeisti simbolį esantį už žymeklio su simboliu esančiu prieš žymeklį.
  CMD + { Išlygiuoti kairėje
  CMD + } Išlygiuoti dešinėje.
  CMD + | Išlygiuoti centre.
  CMD + Alt + F Atidaryti paieškos langą.
  CMD + Alt + T Rodyti/slėpti įrankių juostą programoje.
  CMD + Alt + C Kopijuoti pažymėto teksto stilių.
  CMD + Alt + V Taikyti nukopijuoto teksto stilių.
  CMD + Shift +Alt + V Įklijuoti tekstą ir pritaikyti stilių iš greta esančio teksto.
  CMD + Shift + P Atidaryti dokumento ypatybių langą.
  CMD + Shift + S Atidaryti dokumento išsaugojimo langą.
  CMD + Shift + – (Minuso ženklas) Sumažinti pasirinktą tekstą.
  CMD + Shift + + (Pliuso ženklas) Padidinti pasitinktą tekstą.
  CMD + Shift + ? (Klaustukas) Atidaryti pagalbos langą.

  Finder komandos

  CMD + D Padaryti pasirinktos bylos(ų) kopiją(as).
  CMD + E Atjungti/išimti pasirinktą diską.
  CMD + F Atidaryti paiešką (Spotlight).
  CMD + I Parodyti pasirinktos bylos ypatybių (Get Info) langą.
  CMD + Shift + C Atidaryti kompiuterio (Computer) langą.
  CMD + Shift + D Atidaryti darbastalio (Desktop) aplanką.
  CMD + Shift + F Atidaryti visų bylų (All Files) langą.
  CMD + Shift + G Atidaryti Eiti Į (Go To) langą.
  CMD + Shift + H Atidaryti vartotojo (Home) aplanką.
  CMD + Shift + I Atidaryti iCloud Drive aplanką.
  CMD + Shift + K Atidaryti vietinio tinklo (Network) langą.
  CMD + Alt + L Atidarykite atsisiuntimų (Downloads) aplanką.
  CMD + Shift + O Atidaryti dokumentų (Documents) aplanką.
  CMD + Shift + R Atidaryti AirDrop langą.
  CMD + Shift + U Atidaryti įrankių (Utilities) langą.
  CMD + Alt +D Rodyti/slėpti programų juostą.
  CMD + Ctrl + T Įdėti pasirinktą elementą į šoninę juostą (Sidebar) (OS X Mavericks arba naujesnė).
  CMD + Alt + P Rodyti/slėpti kelią (Path) programoje Finder.
  CMD + Alt + S Rodyti/slėpti šoninę juostą (Sidebar) programoje Finder.
  CMD + / (Pasvirasis brūkšnys) Rodyti/slėpti būsenos juostą (Status bar) programoje Finder.
  CMD + J Rodyti peržiūros pasirinktis.
  CMD + K Atidaryti prisijungimo prie serverio (Connect to Server) langą.
  CMD + L Sukurti pasirinktos bylos nuorodą (Alias).
  CMD + N Atidaryti naują Finder programos langą.
  CMD + Shift + N Sukurti naują aplanką.
  CMD + Alt + N Sukurti naują aplanką (Smart Folder).
  CMD + R Rodyti sukurtos nuorodos bylą.
  CMD + T- Rodyti/slėpti skirtukų juostą, kai atidarytas vienas skirtukas Finder programos lange.
  CMD + Shift + T Rodyti/slėpti Finder programos skirtuką.
  CMD + Alt + T Rodyti/slėpti įrankių juostą, kai atidarytas vienas skirtukas Finder programos lange.
  CMD + Alt + V Perkelti: Perkelti į iškarpinę nukopijuotas bylas iš savo originalios vietos į dabartinę vietą.
  CMD + Alt + Y Greitoji pasirinktų bylų demostracinė peržiūra.
  CMD + Y Greitoji pasirinktų bylų peržiūra.
  CMD + 1 Bylas Finder programos lange atvaizduoti kaip ikonas.
  CMD + 2 Bylas Finder programos lange atvaizduoti kaip sąrašą.
  CMD + 3 Bylas Finder programos lange atvaizduoti stulpeliais.
  CMD + 4 Bylas Finder programos lange atvaizduoti aplankus su viršeliais.
  CMD + [ Eiti į ankstesnį aplanką.
  CMD + ] Eiti į sekantį aplanką.
  CMD + Rodyklė į viršų Atidarykite aplanką, kuriame yra esamas aplankas.
  CMD + Ctrl + Rodyklė į viršų Naujame lange atidarykite aplanką, kuriame yra esamas aplankas.
  CMD + Rodyklė į apačią Atidaryti pasirinktą elementą.
  CMD + Mission Control Rodyti darbalaukį. Veikia ne tik Finder programoje.
  CMD + Ekrano pašviesinimo mygtukas Įjungti/išjungti kito įrenginio ekrano naudojimąsi.
  CMD + Ekrano patamsinimo mygtukas Įjungti/išjungti ekrano dubliavimą jei prie kompiuterio prijungtas papildomas ekranas.
  Rodyklė į dešinę Atidaryti pasirinktą aplanką, veikia tada kai pasirinktas sąrašo tipo vaizdavimo būdas programoje Finder.
  Rodyklė į kairę Uždaryti pasirinktą aplanką, veikia tada kai pasirinktas sąrašo tipo vaizdavimo būdas programoje Finder.

  Alt + Dvigubas pelytės spragtelėjimas Atidaryti aplanką atskirame lange ir uždaryti dabartinį langą.
  CMD + Dvigubas pelytės spragtelėjimas Atidarykite aplanką atskirame skirtuke arba lange.
  CMD + Backspace Perkelti pasirinktą elementą į šiukšliadėžę.
  CMD + Shift + Backspace Ištuštinti šiukšlinę.
  CMD + Shift + Alt +Backspace Ištuštinti šiukšlinę enklausiant patvirtinimo.
  CMD + Y Byloms peržiūrėti naudoti greitąją peržiūrą.
  Alt + Ekrano pašviesinimo mygtukas arba Alt + Ekrano patamsinimo mygtukas Rodyti ekrano nustatymus.
  Alt + Mission Control Atidaryti programos Mission Control pasirinktis.
  Alt + Garso padidinimo mygtukas arba Alt + Garso sumažinimo mygtukas Atidaryti garso nustatymus.